عبدالرحمان عسکری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان بن احمد بن جبرویه عسکری از متکلمان امامیه قرن سوم هجری قمری بوده و کتاب الکامل در موضوع امامت تالیف و اثر او است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد عبدالرحمان بن احمد بن جبرویه عسکری از متکلمان امامیه و فردی خوش بیان و خوش قلم بود و محمد بن عبدالله بن مملک اصفهانی توسط او از معتزله به مذهب امامیه روی آورد.

دیدگاه رجال‌شناسان

[ویرایش]

برخی رجالیون متاخر از کلمات نجاشی، ممدوح بودن عبدالرحمان را استفاده کرده و می‌گویند: وجه تسمیه او به عسکری، زندگی کردنش در پادگان نظامی بوده است.
[۱۶] مامقاني، شيخ عبد الله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۹.


آثار

[ویرایش]

کتاب الکامل در موضوع امامت که به زیبایی وصف شده، تالیف و اثر عبدالرحمان بن احمد است.

حیات

[ویرایش]

از آنجا که عسکری را معاصر ابوعلی جبائی۳۰۳ ق) دانسته‌اند، حیات وی در قرن سوم بوده است. بیش از این خبری از او در منابع دیده نشده است

منابع دیگر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه شود:
[۲۵] فیض کاشانی، محمد، نضد الایضاح، ص۱۷۹.
[۲۶] اعلمی‌، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، ابو العبّاس، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳۶.    
۲. طهرانی، آقا بزرک، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۱۴۷.    
۳. علامة حلی، حسن، خلاصة الاقوال ص۲۰۵.    
۴. علامة حلی، حسن، ایضاح الاشتباه، ص۲۳۹.    
۵. طهرانی، آقا بزرک، الذریعه، ج۱۷، ص۲۵۲.    
۶. خوئی، سید أبوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۵.    
۷. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۴۲.    
۸. تستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۸۹.    
۹. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۷۴.    
۱۰. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۸۴.    
۱۱. علامة المجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۵۹.    
۱۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۶.    
۱۳. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج۹، ص۳۹۰.    
۱۴. ابن داوود الحلی، رجال ابن داود ص۱۲۸.    
۱۵. تستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۸۹.    
۱۶. مامقاني، شيخ عبد الله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۹.
۱۷. نجاشی، ابو العبّاس، رجال النجاشی،ج۱، ص۲۳۶.    
۱۸. بابانی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۵۱۲.    
۱۹. طهرانی، آقا بزرک، الذریعه، ج۱۷، ص۲۵۲.    
۲۰. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۵.    
۲۱. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۷۴.    
۲۲. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۸۴.    
۲۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۶.    
۲۴. بابانی، اسماعیل، هدیة العارفین ج۱، ص۵۱۲.    
۲۵. فیض کاشانی، محمد، نضد الایضاح، ص۱۷۹.
۲۶. اعلمی‌، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۸، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان عسکری».


جعبه ابزار