عبدالحی دیهوکی طبسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحی دیهوکی طبسی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبدالحی بن محمّدرفیع دیهوکی طبسی گیلکی، عالم فاضل جلیل؛ از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در اصفهان به تحصیل پرداخته و در فقه و اصول، ادبیات عرب و منطق و کلام مهارت یافته و به تدریس پرداخته است.
ملاّ محمّدعلی بن محمّدرضا رقیّ تونی از افاضل شاگردان او است که ملاّ عبدالحی در‌ هامش نسخه‌ای از «من لا یحضره الفقیه» که اکنون در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است جهت او اجازه نوشته و در آنجا آمده که از میرزا محمّد مشهدی (از مجازین ملاّ احمد و ملاّ عبداللّه تونی) اجازه دریافت نموده است. ملاّ محمّدعلی تونی در ذیل این اجازه نوشته است که استادش ملاّ عبدالحی در شب یکشنبه دوم محرم ۱۱۳۳ق وفات یافته و در مقبره ستّی فاطمه اصفهان مدفون شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۱.
[۳] روضاتی، محمدعلی، دومین دوگفتار، ص۸۶-۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۵۱.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۷۶.    
۳. روضاتی، محمدعلی، دومین دوگفتار، ص۸۶-۸۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۸۷.    


جعبه ابزار