عبدالحسین ندیم چهارمحالی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین ندیم چهارمحالی اصفهانی، شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج عبدالحسین ندیم شهرکی چهارمحالی ملقب به «ندیم الشعراء» فرزند علی محمّد، شاعر ادیب در نیمه نخست قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است. در سال ۱۲۹۱ق در «شهرک» از توابع چهارمحال متولّد شده و پس از تحصیلات مقدماتی در مکتب‌خانه مولد خود به اصفهان رفته و به تکمیل معلومات خود پرداخت. سپس به وطن خود مراجعت نموده و به زراعت و گیوه‌دوزی مشغول شد.

وفات

[ویرایش]

وی عاقبت در سال ۱۳۵۴ق در زادگاه خود وفات یافت.

سرودن شعر

[ویرایش]

او در سرودن انواع شعر و مادّه تاریخ مهارت داشته و غیر از مجموعه اشعار، «سفرنامه منظوم مکه و مدینه» و «منظومه خواب نامه» از آثار اوست. ابیات زیر از اوست: "

"ما در میان زلف رخ یار دیده‌ایم ••• ما آفتاب را به شب تار دیده‌ایم"
"دیوانه‌وار سر به بیابان نهاده‌ایم ••• تا چین زلف آن بت عبار دیده‌ایم".
[۱] سخن سرایان بام ایران، ج۳، ص۵۹۱-۵۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخن سرایان بام ایران، ج۳، ص۵۹۱-۵۹۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۶۴.    


جعبه ابزار