عبدالحسین مازندرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین مازندرانی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ عبدالحسین مازندرانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در اصفهان ساکن و به تحصیل مشغول بوده و «تهذیب شیخ طوسی» را نزد علاّمه مجلسی در سال ۱۰۹۲ق قرائت و مقابله نموده و علاّمه در پایان کتاب نکاح کتاب «تهذیب» در ۲۶ ذی‌القعده ۱۰۹۶ق برای او اجازه نوشته است و از او با عنوان «المولی الفاضل الصّالح الفالح الرّضی» یاد کرده است. این نسخه از «تهذیب» در کتابخانه فقیه محقّق معاصر حاج شیخ رضا استادی طهرانی در قم موجود است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۴۹.
[۲] یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی، ص۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۴۹.
۲. یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی، ص۱۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۸۰.    


جعبه ابزار