عبدالحسین قیصر بیدآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین قیصر بیدآبادی اصفهانی، از سخنوران و شعرای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالحسین قیصر بن نواب میرزا مهدی قزلباش اصفهانی شاعر ادیب، از سخنوران قرن سیزدهم هجری و از احفاد صفویه است. مدت ۱۴ سال سیاحت کرده و خدمت بزرگان رسیده است. از انواع علوم با بهره بوده و غزل و قصیده را خوب می‌گفته است. در محلّه بیدآباد اصفهان ساکن بوده و تا سال ۱۲۸۰ق حیات داشته است. ابیات زیر از اوست:

"ز گیسوی تو تاری وام کردند ••• به عالم صد هزاران دام کردند"
"نثار‌اندر رهت عشاق دلخون ••• سر و جان را به اوّل گام کردند".
[۱] حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۲، ص۱۴۴۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۶۹.
[۳] مخزن الادب راجی: نسخه خطّی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۲، ص۱۴۴۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۶۹.
۳. مخزن الادب راجی: نسخه خطّی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۷۶.    


جعبه ابزار