عبدالحسین قشمشم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین قشمشم اصفهانی، از شعرای اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالحسین متخلّص به «قشمشم»، از شعرای اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان بوده است. طبعش به هجو و هزل مایل بوده و با آنکه سواد خواندن و نوشتن نداشته، شعر می‌سروده است. او دکّه کوچکی جنب مسجد جامع داشته و از راه خرید و فروش قند و چای و تنباکو امرار معاش می‌کرده
[۱] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۵۴۲-۵۴۳.
و سرانجام در سال ۱۳۱۸ق به سن ۷۵ سالگی وفات یافته است.
[۲] مشفقی، میرزاعلی، تذکره شعرای میرزاعلی مشفقی: نسخه مخطوط.
از اشعار او جز یکی دو قطعه چیزی باقی نمانده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۵۴۲-۵۴۳.
۲. مشفقی، میرزاعلی، تذکره شعرای میرزاعلی مشفقی: نسخه مخطوط.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۸۰.    


جعبه ابزار