عبدالحسین حویزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین حویزی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالحسین بن شیخ سلطان حویزی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. در تاریخ ۱۱۴۷ق برگ آخر نسخه‌ای از تفسیر «مجمع البیان» را در اصفهان نوشته است. نسخه به شماره ۳۲۳۱ در کتابخانه آیت‌الله مرعشی قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۹، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۹، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۵۹.    


جعبه ابزار