عبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی، در آغاز از فرماندهان و حاکمان بنی‌عباس بود که به حکومت خراسان گمارده شد، اما پس از چندی از اطاعت منصور سرباز زد. او سرانجام به سال ۱۴۲ ق در جنگ با خازم بن خزیمه شکست خورد و به دستور منصور کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی، او در آغاز حکومت عباسیان از فرماندهان شجاع و نیرومند به شمار می‌رفت. منصور، خلیفه عباسی، وی را در سال ۱۴۰ ق به حکومت خراسان منصوب کرد.
عبدالجبّار، جمع کثیری از مردم خراسان را به اتهام گرایش و ارادت به فرزندان علی بن ابی‌طالب به قتل رساند و آن گاه از پیروی و اطاعت منصور سرباز زد. منصور نیز فرزندش، مهدی را برای نبرد با او روانه ساخت. هنگامی که مهدی به ری رسید، خازم بن خزیمه را برای جنگ با عبدالجبار فرستاد. پس از نبردی سهمگین، عبدالجبار شکست خورده و متواری گردید. ولی سرانجام دستگیر و نزد منصور فرستاده شد. منصور دست‌ها و پاهایش را قطع کرد و پس از گردن زدن، جسد او را به دار آویخت. آن گاه خانواده و پسرانش را تبعید کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۲۴۷.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۵۰۳.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۵۰۸.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۹۸.    
۵. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۰۵.    
۶. ابن حبیب، محمد بن حبیب، المحبّر، ص۳۷۴.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۷.

جعبه ابزار