عبدالباقی بن محمدصالح مازندرانی ساروی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالباقی بن محمدصالح مازندرانی ساروی اصفهانی، از علمای قرن دوازده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاعبدالباقی مازندرانی بن ملاّمحمّدصالح ساروی مازندرانی بن احمد، عالم فاضل کامل، از علمای قرن دوازده هجری در اصفهان بوده است. مادرش صبیّه ملاّمحمّدتقی مجلسی است. آقااحمد کرمانشاهی در مرآت الاحوال از او به عنوان «جامع الفضائل و حاوی الفواضل و عالم العامل و الفقیه الکامل» یاد کرده است. از او پسری به نام محمّدصالح و معروف به آقابزرگ که اهل علم و فضل بوده به جا مانده است.
[۱] کرمانشاهی، آقااحمد، مرآت الاحوال، ج۱، ص۱۳۴.
[۲] نوری، میرزاحسین، فیض قدسی، ص۲۱۷.
[۳] دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۵۳.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۳۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کرمانشاهی، آقااحمد، مرآت الاحوال، ج۱، ص۱۳۴.
۲. نوری، میرزاحسین، فیض قدسی، ص۲۱۷.
۳. دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۵۵۳.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۳۵۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۴.    


جعبه ابزار