عبدالباقی بن بدیع‌الزمان گنابادی تونی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالباقی بن بدیع‌الزمان گنابادی تونی اصفهانی، از کاتبان قرن یازده هجری در اصفهان و از شاگردان ملاّمحمّدتقی مجلسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالباقی بن بدیع الزمان گنابادی تونی، از فضلای قرن یازدهم هجری و از شاگردان ملاّمحمّدتقی مجلسی است. وی در سال ۱۰۵۶ق نسخه‌ای از «تهذیب الاحکام» (از «زکوة» تا «زیارات») را به خط نسخ کتابت کرده و آن را نزد ملاّمحمّدتقی مجلسی خوانده است. این نسخه در کتابخانه دانشکده حقوق تهران موجود است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۹۰.
[۳] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست حقوق، ص۳۰۹.
همچنین نسخه‌ای از کتاب «من لا یحضره الفقیه» را در اصفهان کتابت کرده و ملاّمحمّدتقی مجلسی أنهایی برای او نوشته است. این نسخه در کتابخانه مدرسه نواب مشهد موجود است.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۹۰.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۱۶۳.    
۳. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست حقوق، ص۳۰۹.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۹۶.    


جعبه ابزار