عبدالاعلی بن زید بن شجاع کلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبر اساس گزارش بلاذری، وی از شهیدان کربلا است.
[۲] عبرات المصطفین، محمدباقر محمودی، ج۲، ص۴۷.
سایر مورّخان و سیره‌ نویسان نامی از او به میان نیاورده ‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۹۹.    
۲. عبرات المصطفین، محمدباقر محمودی، ج۲، ص۴۷.
۳. الحسین والسنّة، عبد العزیز طباطبائی، ج۱، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۲۱۲.    
جعبه‌ابزار