عباس مجنون سیچانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس مجنون سیچانی اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباس مجنون سیچانی اصفهانی، شاعر و ادیب در سال ۱۲۷۱ش در قریه «سیچان» اصفهان متولّد شد و کمی درس خوانده، به شغل زراعت و کشاورزی پرداخت. در سال ۱۳۲۱ش قسمتی از دیوانش به نام «نامه مجنون» به طبع رسید. شاعری زنده دل و صاحب طبع روان و قدرت بیان بود اشعارش بیشتر مثنوی و قطعه است. غزل را نیز خوب می‌گفت. ابیات زیر از اوست:

"یک امشب آن صنم آفتاب رو اینجاست ••• گر آفتاب نهان شد چه غم که او اینجاست"
"چگونه به شکر چنین نعمتی کنم‌ ای دوست ••• از آنکه به دل بودم آرزو اینجاست".
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۱۳.
[۲] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۶۸۰.


وفات

[ویرایش]

او در سال ۱۳۶۷ق وفات یافته و در قبرستان بزرگ مصلی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد. مادّه تاریخ وفاتش را محمّدباقر انواری متخلّص به «لمعه» چنین سروده است:

بیفزود «آه» و گفتا «لمعه» تاریخ: «دل مجنون ما شوریده تر بود»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۱۳.
۲. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۶۸۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۷۷.    


جعبه ابزار