عباس بن علی‌اکبر شیخ‌الاسلام اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس بن علی‌اکبر شیخ‌الاسلام اصفهانی، از علماء و خطبای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا میرزا عباس بن حاج میرزا علی اکبر شیخ الاسلام، از علماء و خطبای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است. وی در اصفهان متولّد گردیده و نزد جمعی از علماء و مدرّسین این شهر تحصیل نموده تا فردی فاضل و کامل گردید و سپس به وعظ و ارشاد پرداخت. او چون صدایی گیرا و آهنگی دلنواز داشت و در ذکر مصیبت و موعظه نیز مهارت و استادی یافته بود مورد توجه و علاقه عموم مستمعین بود.

وفات

[ویرایش]

سرانجام قبل از سال ۱۳۷۰ق در اصفهان وفات یافته، در اطاقی مخصوص در تکیه شیخ مرتضی ریزی در تخت فولاد مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۸۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۱.    


جعبه ابزار