عباس بن عبدالوهاب بیاض اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس بن عبدالوهاب بیاض اصفهانی، از هنرمندان فلزکار و علامت‌ساز اصفهان در قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج عباس بیاض، فرزند عبدالوهاب، از هنرمندان فلزکار و علامت‌ساز اصفهان در قرن چهاردهم هجری در اصفهان متولّد شد. او در ساختن اشکال پرنده و حیوان از فلز که در علامت استفاده می‌شد مهارت داشت. او ابتدا در بازار دواتگرها و سپس در کاروانسرای فخر و در اواخر عمر در منزل به علامت‌سازی مشغول بود. او مدتی در کار علامت‌سازی با حاج طاهر و حاج محمّدحسن از علامت‌سازان زبردست اصفهان همکاری می‌کرد.

وفات

[ویرایش]

او سرانجام در ۱۴ صفر ۱۳۸۰ق در حدود ۹۵ سالگی وفات یافت و در قبرستان فاضلان واقع در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.
[۱] پدیدآورنده‌ مجموعه‌ فرهنگی‌ و مذهبی‌ تخت‌ فولاد، دانشنامه تخت فولاد اصفهان، ج۱، ص۳۳۰.
[۲] تخت فولاد (شفیق)، ص۴۶.
[۳] مجله میراث جاویدان، سال پنجم: شماره ۳ و ۴، ص۲۳۷.
[۴] دشتی، علی، تخت فولاد یادگار تاریخ، نسخه خطّی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. پدیدآورنده‌ مجموعه‌ فرهنگی‌ و مذهبی‌ تخت‌ فولاد، دانشنامه تخت فولاد اصفهان، ج۱، ص۳۳۰.
۲. تخت فولاد (شفیق)، ص۴۶.
۳. مجله میراث جاویدان، سال پنجم: شماره ۳ و ۴، ص۲۳۷.
۴. دشتی، علی، تخت فولاد یادگار تاریخ، نسخه خطّی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۸.    


جعبه ابزار