عباس اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:


شاه عباس اول صفوی، یکی از مقتدرترین پادشاهان ایران و پنجمین پادشاه سلسله صفویّه
شاه عباس دوّم صفوی، هفتمین پادشاه از سلسله صفویه در سده یازده هجری
عباس بن محمدصادق کاظمی کبوترآبادی اصفهانی، از شاعر و ادبا و موسیقی‌دانان معاصر اصفهان
عباس بن صفرعلی غازی اصفهانی، از موسیقی‌دانان معاصر در اصفهان
ابوالفضل عباس بن ابراهیم صوفی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری
عباس بن ابوالقاسم شکوهی‌پور اصفهانی، از معماران معاصر اصفهان
عباس بن احمد خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
عباس‌خان بن اسحاق شیدای دهکردی اصفهانی، از شعراء و دانشمندان عالی‌قدر قرن چهاردهم هجری در اصفهان
عباس بن اسداللّه باباعلی خواجوئی عشقی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
عباس بن اسماعیل قمشه‌ای اصفهانی، از کاتبان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
عباس بن جعفر اصفهانی، از فضلاء و ادبای اصفهان
عباس بن جمال فریدنی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
عباس بن حسن کرباسیون اصفهانی، از هنرمندان معاصر اصفهان
مرشد عباس بن حسین زریری اصفهانی، از نقّالان و شاهنامه‌خوانان معاصر اصفهان
عباس‌خان بن حسین ذوالفنون اصفهانی، از هنرمندان معاصر اصفهان
عباس بن حسین مصباح دستگردی اصفهانی، از علمای معاصر اصفهان
عباس بن حیدر قمی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان
ابوالفضل عباس بن حمدان حنفی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری
عباس بن حمدان مافروخی مدینی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری
عباس بن عبدالجواد نحوی اصفهانی، از ادیبان اصفهان در قرن چهاردهم هجری
عباس بن عبدالعلی سالاری اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
عباس بن عبدالرحیم حجار اصفهانی، از حجّاران هنرمند قرن چهاردهم هجری در اصفهان
عباس بن عبداللّه بانی اصفهانی، از معماران و مرمّت‌گران آثار تاریخی اصفهان در قرن ۱۴ هجری
عباس بن علی اسپه‌پور بختیاری اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
سیدعباس بن سیدعلی حسینی صفی دهکردی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در سده چهاردهم
عباس بن عبدالوهاب بیاض اصفهانی، از هنرمندان فلزکار و علامت‌ساز اصفهان در قرن چهاردهم هجری
عباس‌ بن علی صفاءالسلطنه مشتاقی اصفهانی، از شعرای اصفهان در سده چهاردهم هجری
عباس بن علی گزی اصفهانی، از شعرای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
عباس بن علی‌اکبر شیخ‌الاسلام اصفهانی، از علماء و خطبای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
عباس بن علی‌همت نثارعلی اصفهانی، از عرفای معاصر اصفهان
عباس بن محمدعلی فایض سهیلیان شمس‌آبادی اصفهانی، از شعرا و سخنوران معاصر اصفهان
عباس بن غلامرضا مهوری حبیب‌آبادی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
عباس بن غلامحسین زمانی اصفهانی، از شاعران معاصر اصفهان
عباس بن غلامحسین گیاهی اصفهانی، از شعرا و هنرمندان معاصر اصفهان
عباس بن قربانعلی کزازی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
عباس بن کریم محزون حبیب‌آبادی اصفهانی، از شعرای قرن چهارده هجری در اصفهان
عباس بن محمد ایزدی نجف‌آبادی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
عباس بن محمدبیگ مولوی ناسخ اصفهانی، از علما و شعرای اصفهان در قرن یازده هجری
عباس بن محمد حسینی مازندرانی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری و ساکن اصفهان
سیدعباس بن محمد حسامی احساس اصفهانی، شاعر ادیب و خطاط معاصر اصفهان
سیدعباس بن سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی، از علما و فقهای معاصر
عباس بن مرتضی بخشیان اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
عباس بن مهدی حقانی‌پناه اصفهانی، از شعرا و دراویش سلسله نعمت‌اللهی در اصفهان
ابوالفضل عباس بن ولید محدث اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان در قرن سوم و اوایل قرن چهارم
ابوالفضل عباس بن ولید جلکی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن سوم هجری
سیدعباس بن محمدهادی پاقلعه‌ای حسینی خاتون‌آبادی، از عرفای قرن چهارده هجری در اصفهان
عباس سروری اصفهانی، از هنرمندان و موسیقی‌دانان معاصر اصفهان
سیدعباس شاهزاده اصفهانی، از اساتید نقاش قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدعباس طباطبائی خوراسکانی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
عباس ظهیری اصفهانی، از نقالان مشهور اصفهان و از پیشکسوتان هنر نقالی
عباس برکت فنائی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
عباس قلمدان‌ساز اصفهانی، از هنرمندان زبردست اصفهان در دوره قاجاریه
عباس کسرائی اصفهانی، از شاهنامه‌خوانان قرن چهارده هجری در اصفهان
عباس مجنون سیچانی اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن چهارده هجری
عباس مدینه‌ای اصفهانی، از هنرمندان معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار