عباس‌ بن علی صفاءالسلطنه مشتاقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌ بن علی صفاءالسلطنه مشتاقی اصفهانی، از شعرای اصفهان در سده چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عباس‌خان صفاءالسلطنه فرزند میرزاعلی‌خان صفاءالسلطنه (مشتاقی) بن ملاّمیرزامحمّدهادی راثی نائینی اصفهانی شعر نیکو می‌سروده و یکصد و پانزده سال عمر کرده و در حدود سال ۱۳۵۸ق در طهران وفات یافته و در قم مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۴۳.
[۲] بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ص۱۷۵.
[۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۴۴۳.
[۴] بقایی نائینی، جلال، تذکره سخنوران نائین، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۴۳.
۲. بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ص۱۷۵.
۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۴۴۳.
۴. بقایی نائینی، جلال، تذکره سخنوران نائین، ص۷۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۹.    


جعبه ابزار