عباس‌علی بن غلامرضا علویجه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌علی بن غلامرضا علویجه‌ای اصفهانی، از فقها و علمای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عباس‌علی علویجه‌ای فرزند غلامرضا، عالم فاضل و فقیه جامع در غرّه شعبان ۱۲۸۳ق در علویجه از بلوک عربستان اصفهان متولّد گردیده و در اصفهان مقدمات علوم را فرا گرفته و در سال ۱۳۰۸ق به نجف اشرف مهاجرت نمود و به درس حاج‌میرزاحسین خلیلی و جمعی دیگر حاضر شد و به آیت‌اللّه‌ سیّدابوالحسن اصفهانی اختصاص یافت.

وفات

[ویرایش]

در حُسن‌خُلق و تقوی و زهد معروف بود. سرانجام در ۷ شعبان ۱۳۵۵ق وفات یافته و در وادی‌السلام مدفون گردید.
[۱] یزدانی‌نجف‌آبادی، علی، دیباچه دیار نون، ص۲۰۹.
[۲] ابراهیمی، ابوذر، سیمای دانشوران، ص۱۳۹.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۰۱۷.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۵۶-۷۵۷.

در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی در قم نسخه‌ای از «حقایق الاخبار» تالیف عباس‌علی کرونی موجود است که در سال ۱۳۱۹ق تالیف شده که شاید همان شیخ عباس‌علی علویجه‌ای باشد.
[۵] حسینی اشکوری، سیدجعفر، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گلپایگان، ص۲۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یزدانی‌نجف‌آبادی، علی، دیباچه دیار نون، ص۲۰۹.
۲. ابراهیمی، ابوذر، سیمای دانشوران، ص۱۳۹.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۰۱۷.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۵۶-۷۵۷.
۵. حسینی اشکوری، سیدجعفر، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گلپایگان، ص۲۷۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۸۸.    


جعبه ابزار