عباس‌علی بن تقی بهرامیان سیچانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس‌علی بن تقی بهرامیان سیچانی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سرهنگ عباس‌علی بهرامیان سیچانی فرزند تقی، از شعرای معاصر اصفهان بوده است. در سال ۱۲۸۷ش در محله سیچان اصفهان متولّد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود گذراند و متوسطه را در دبیرستان نظام اصفهان به پایان رساند. دوره دانشکده افسری را در تهران طی کرد و پس از عمری خدمت صادقانه با درجه سرهنگی بازنشسته شد.

فعالیت‌های ادبی

[ویرایش]

در شعر طبعی روان داشت و «بهرام» تخلّص می‌کرد و در برخی انجمن‌ها از جمله انجمن ادبی صائب شرکت می‌نمود. اشعارش در برخی کتاب‌ها و مجلّات از جمله کتاب «دویست شاعر» به چاپ رسیده است. ابیات زیر از اوست:

"تا که شمع رخ او محفل ما روشن کرد ••• باکم از سوختن خویش چو پروانه نبود"
"چشم او گر ز ازل معنی مستی می‌گفت ••• تا ابد هیچ سخن از می‌ و میخانه نبود".

وفات

[ویرایش]

سرهنگ بهرامیان در روز ۴ مرداد ۱۳۵۴ش در اصفهان وفات نمود و در صحن تکیه بروجردی (درکوشکی) در تخت فولاد اصفهان مدفون گردید.
[۱] بوستان فضیلت، ص۳۲۶-۳۲۹.
[۲] پدیدآورنده‌ مجموعه‌ فرهنگی‌ و مذهبی‌ تخت‌ فولاد، دانشنامه تخت فولاد اصفهان ج۱، ص۳۱۰.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای تخت فولاد، ص۱۲۲-۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بوستان فضیلت، ص۳۲۶-۳۲۹.
۲. پدیدآورنده‌ مجموعه‌ فرهنگی‌ و مذهبی‌ تخت‌ فولاد، دانشنامه تخت فولاد اصفهان ج۱، ص۳۱۰.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای تخت فولاد، ص۱۲۲-۱۲۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۸۲.    


جعبه ابزار