عباد بن مهاجر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبّاد بن مهاجر یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام پدر عباد

[ویرایش]

نام پدر او را مهاجر
[۱] فرسان الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۱۸۶.
و ابى مهاجر گفته‌ اند. برخی نام جدّ او را ابى مهاجر گفته‌ اند.
[۵] تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۲، ص۱۲۲.


گفتار فضیل بن زبیر در مورد عباد

[ویرایش]

فضل بن زبیر کوفی، از راویان قرن دوم هجری درباره او می‌گوید: «عبّاد، فرزند ابی‌ مهاجر جُهَنی و از شهیدان قبیله جُهَیْنِه در کربلا است.»
[۷] الحدائق الوردیة، حمید ابن احمد، ج۱، ص۱۰۴.


حضور در کربلا

[ویرایش]

به گفته سیره ‌نویسان متأخر وی از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت و از شجاعان عرب بود. هنگامی که امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق حرکت کرد، عبّاد و چند تن دیگر در سرآب‌ های جُهَیْنِه به کاروان حسینی پیوستند. چون در منزل زباله خبر شهادت حضرت مسلم علیه السلام و هانی منتشر شد همه آنان از اطراف امام علیه السلام پراکنده شدند.ولی عباد باقی ماند و در روز عاشورا در نبرد نخست به فیض شهادت نایل گشت.
[۹] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۱۶۲.
[۱۰] فرسان الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۱۸۶.
[۱۱] تنقیح المقال، عبدالله مامقانی،ج۲، ص۱۲۳.
[۱۲] تاریخ زندگانى امام حسین علیه السلام، عمادزاده ج۲، ص۹۶.
[۱۳] الامام الحسین و اصحابه، فضل على قزوينى، ج۱، ص۱۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرسان الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۱۸۶.
۲. اعیان الشیعة، سیدمحسن امین، ج۱، ص۶۰۶.    
۳. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، فضیل کوفی، ج۱، ص ۲۹.    
۴. ابصارالعین، محمد بن طاهر سماوی، ج۱،ص۲۰۱.    
۵. تنقیح المقال، عبدالله مامقانی، ج۲، ص۱۲۲.
۶. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، فضیل کوفی، ج۱، ص ۲۹.    
۷. الحدائق الوردیة، حمید ابن احمد، ج۱، ص۱۰۴.
۸. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۴۵۹.    
۹. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۱۶۲.
۱۰. فرسان الهیجاء، ذبیح الله محلاتی، ج۱، ص۱۸۶.
۱۱. تنقیح المقال، عبدالله مامقانی،ج۲، ص۱۲۳.
۱۲. تاریخ زندگانى امام حسین علیه السلام، عمادزاده ج۲، ص۹۶.
۱۳. الامام الحسین و اصحابه، فضل على قزوينى، ج۱، ص۱۵۹.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۲۰۹.    
جعبه ابزار