عامل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعامل در چند معنی آمده است.


معانی کاربردی عامل

[ویرایش]

۱. کسی که به انجام امر مورد جعاله اقدام کند.
۲. کسی که در مزارعه یا مضاربه عمل از او است.
۳. کسی که مأمور ضبط صدقات است.
[۱] فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۶۴.


منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۵.رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
جعبه ابزار