عامر بن شراحیل شعبی حمیری کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی حمیری کوفی، فقیه، محدث، شاعر، و از تابعین و ثقه بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

او از همدانیان است. از مسروق بن اجدع و ابن عباس و علی (علیه‌السّلام) و عده زیادی از صحابه و تابعان نقل حدیث کرده است. فقیهی برجسته و دارای حافظه‌ای قوی بود در حدی که گفته است: «هیچ سیاهی بر سفیدی ننوشتم و هیچ کس حدیثی برای من نقل نکرد مگر آن که آن را حفظ کردم و هیچ کس حدیثی برایم نگفت که از او بخواهم دوباره تکرار کند». عجلی می‌گوید: «از ۴۸ صحابی حدیث شنیده بود و حدیث مرسلی نمی‌گفت مگر آنکه سندش صحیح باشد».
ابن ابی حاتم به نقل از پدرش می‌گوید:
«از وی درباره فرایضی (تقسیمات باب ارث) که شعبی از علی (علیه‌السّلام) روایت کرده سؤال شد؛ گفت: به نظر من مطالبی است که از گفتار علی (علیه‌السّلام) برداشت شده است، و من باور ندارم که علی (علیه‌السّلام) فرصتی داشته که در این باره به صورت خاص [تدوین و] گفتاری داشته باشد».
ابن حبان در زمره ثقات تابعان درباره او گفته: «او فقیه و شاعر بود. در سال ۲۰ متولد شد و در سال ۱۰۹ وفات یافت و فردی شوخ‌طبع بود».
طبری می‌گوید: «ادیب و فقیه و عالم بود». ابواسحاق گفته است: «در همه علوم یگانه زمانش بود».
او نیز همانند مسروق بن اجدع و مره همدانی از تهمت‌ها مصون نبوده است. همانند دیگر کوفیان که در معرض تهمت قرار گرفته بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۵، ص۶۵- ۶۹.    


منبع

[ویرایش]
معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۳۶۸.    

جعبه ابزار