عامر بن حمدویه مشتلی عابد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعامر بن حمدویه مشتلی عابد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن دوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عامر بن حمدویه مشتلی عابد (زاهد) اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن دوم هجری بوده است. وی از اهالی قریه «مشتله» (به فتح میم و ت) اصفهان بوده و در شمار زاهدان و از راویان عارف مشهور سفیان ثوری است. همچنین از شعبه و عامر بن یساف و عبدالوهاب بن مندلت حدیث شنیده و ابراهیم بن ایوب و عقیل بن یحیی از او روایت می‌کنند.
[۴] برقعی قمی، علی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۳، ص۱۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۶.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۱۰۸.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۱۳۲.    
۴. برقعی قمی، علی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۳، ص۱۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۹.    


رده‌های این صفحه : مقالات اعلام اصفهان
جعبه ابزار