عامر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعامر اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومحمد عامر بن ابراهیم موذن اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن سوم هجری
عامر بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن دوم هجری
ابوعمر عامر بن اسید سنبلانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
عامر بن حمدویه مشتلی عابد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار