عاصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترک امتثال تکلیف واقعی احراز شده را عاصی می‌گویند.


تعریف عاصی

[ویرایش]

عاصی، مقابل مطیع بوده و به مکلفی گفته می‌شود که از راه قطع و یا حجت معتبر، تکلیف را احراز کرده ـ تکلیف بر او منجز شده ـ ولی در مقام امتثال، اقدام به مخالفت با آن نموده است ـ و عنوان متجری نیز بر وی صادق نباشد ـ برای مثال، مکلف در می‌یابد که خمر حرام است ولی در مقام امتثال ، مخالفت نموده و مرتکب شرب آن می‌گردد ـ و در واقع نیز خمر خورده و اشتباه نکرده است ـ به چنین کسی " عاصی " اطلاق شده و در نظر عقل مستحق عقاب است.
[۱] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۳۳.
[۲] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۱۷.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۵۲-۵۳.
[۵] آخوندخراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۳۳.
۲. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص۴۱۷.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۵۲-۵۳.
۴. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۴۶.    
۵. آخوندخراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۰۱.
۶. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۵۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «».


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه
جعبه ابزار