عارف اصفهانی (شاعر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعارف اصفهانی، از غزل‌سرایان قرن دهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عارف اصفهانی، از غزل‌سرایان قرن دهم هجری بوده و در اصفهان به بیماری فلج درگذشته است.
[۱] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر فارسی، ص۶۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر فارسی، ص۶۵۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۶.    


رده‌های این صفحه : مقالات اعلام اصفهان
جعبه ابزار