عادل بن مراد اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعادل بن مراد اردستانی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری و از شاگردان میرداماد بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عادل بن مراد اردستانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری و از شاگردان میرداماد است. او مجموعه‌ای از چند رساله از جمله «الرواشح السّماویه» تالیف میرداماد را کتابت کرده و استادش در سال ۱۰۱۰ق بر روی یکی از اوراق این کتاب، برای او اجازه نوشته است. این مجموعه نزد مجدالدین نصیری فرزند صدرالافاضل میرزا لطف‌علی شیرازی در تهران موجود بوده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۰۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۵.    


رده‌های این صفحه : مقالات اعلام اصفهان
جعبه ابزار