ظهیرالدین علی بن محمد بغدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهیر‌الدین علی بن محمد بغدادی معروف به ابن الکازرونی، از علمای قرن هفتم و نویسنده کتاب یک جلدی مختصر التاریخ من اول الزمان الی منتهی دولة بنی‌العباس است.


شرح اجمالی

[ویرایش]

مؤلف در اصل کازرونی بوده اما در بغداد رشد یافته است. وی شافعی است و یکی از مهم‌ترین مشایخ او ابن دبیثی (م ۶۳۷) مورخ معروف است که ذیلی بر تاریخ بغداد نوشته است.

آثار

[ویرایش]

ابن کازرونی نویسنده کتاب یک جلدی مختصر التاریخ من اول الزمان الی منتهی دوله بنی‌العباس است، این کتاب با تحقیق مصطفی جواد در سال ۱۳۹۰ قمری در بغداد چاپ شده است.
مورخ مورد بحث، در یک برهه تاریخی بسیار حساسی زندگی کرده است. برهه‌ای که مغولان دنیای اسلام را درنوردیده و به سال ۶۵۶ بر بغداد تسلط یافتند. وی آثاری در فقه، ادب، ریاضی و کشاورزی نگاشته و در تاریخ نیز کتابی در سیره و نیز کتابی با عنوان روضةالاریب در تاریخ عمومی داشته است.
وی در بخش سیره نبوی با تفصیل سخن گفته است. او در ادامه پس از هر خلیفه‌ای را یاد کرده از قیافه و نقش انگشتری و وفات و مدفن و فرزندان و وزیران و قاضیان و حاجبان او سخن گفته است.
کتاب به صورت یک دست تا به آخر به همین صورت ادامه می‌یابد. مختصر التواریخ با کوچکی حجم، از دقت خاصی برخوردار بوده و فهرستی از خلفا و وزیران و قاضیان و نیز آگاهی‌هایی درباره نقش انگشتری خلفا و ویژگی‌های جسمی آنها به دست می‌دهد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علمای قرن هفتم.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاع رسانی غدیر، برگرفته از مقاله «ابن الکازرونی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۰۶.    جعبه ابزار