ظن مطلق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن ثابت به دلیل انسداد، بدون وجود دلیل خاص بر حجّیت آن را ظن مطلق می‌گویند.


تعریف ظن مطلق

[ویرایش]

ظن مطلق، مقابل ظن خاص بوده و عبارت است از ظنی که دلیل خاص ( از عقل یا نقل ) بر حجیت آن اقامه نشده است؛ به بیان دیگر، به هر ظنی که اعتبار آن از راه دلیل انسداد ثابت شود " ظن مطلق " می‌گویند.

اعتبار ظن مطلق

[ویرایش]

ظن مطلق در موارد عدم دسترسی به معصوم ( ع ) و انسداد باب علم و علمی ، در صورتی حجت است که از ظنون باطل نباشد؛ یعنی مانند ظن حاصل از قیاس نباشد که از تمسک به آن نهی شده است.
[۴] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۲۱۳.
[۵] ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۰۴.
[۷] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۶۱-۱۶۲.    
۲. آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۵۷.    
۳. خویی، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۱۵-۲۱۸.    
۴. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۲۱۳.
۵. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۰۴.
۶. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۵.    
۷. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۴۷.
۸. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۵۴، برگرفته از مقاله «ظن مطلق».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | ظن | مباحث حجت | مباحث ظن
جعبه ابزار