ظفرالاسلام صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظفرالاسلام صاعدی، از سخنوران و شعرای آل صاعد اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ظفرالاسلام صاعدی، از سخنوران و شعرای اصفهان است، این قطعه، سروده او است:
"منعم ز گریه مکن که کار ز غمخواری رفت•••به که خون گریه کنم کار من از زاری رفت"
"شب هجران است که تا روز قیامت باقی است••• روز وصل است که نا آمده پنداری رفت."
[۱] امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۴۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۴۱۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۵.    


جعبه ابزار