طویله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطویله به معنای محل نگهداری دام می‌باشد.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در بابهای صلات، خمس، ودیعه، احیاء موات و حدود سخن گفته‌اند.

← در صلات


به قول مشهور، نماز گزاردن در طویله مکروه است، جز طویله گوسفند که برخی آن را مکروه ندانسته‌اند. قول مقابل مشهور، عدم جواز آن است.

← در خمس


چارپایانی که به عنوان سرمایه و تجارت نگهداری می‌شوند، طویله آنها نیز جزء سرمایه محسوب می‌شود و از جهت تعلق خمس محکوم به احکام آن است؛ لیکن اگر برای مصرف شخصی باشد، جزء مئونه به شمار می‌رود.

← در احیاء موات


از مصادیق احیای موات، ساختن آغل و طویله برای چارپایان در زمین موات است

← در حدود


طویله حرز چارپایان به شمار می‌رود. بنابر این، دزدیدن حیوان از طویله، سرقت از حرز خواهد بود و حکم قطع انگشتان بر دزد با وجود سایر شرایط اجرا می‌شود

← در ودیعه


حفظ حیوان امانتی به نگهداری آن در طویله است. بنابر این، چنانچه حیوان امانتی از طویله دزدیده شود، امانت دار ضامن نخواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الرموز، ج۱، ص۱۴۴.    
۲. المهذب، ج۱، ص۷۵.    
۳. مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۰۳.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۸۶.    
۵. الکافی فی الفقه، ص۱۴۱.    
۶. مجمع المسائل، ج۱، ص۲۹۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۶۸.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۴.    
۹. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، برگرفته از مقاله «طویله».    


رده‌های این صفحه : خمس | فقه | مکان نماز گذار | نماز
جعبه ابزار