طهمان بن عمرو کلابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطهمان بن عمرو بن سلمه کلابی (م حدود ۸۰ هـ) از شاعران عرب در قرن اول هجری قمری بود. وی را از راهزنان مسلح شمرده‌اند.


معرف اجمالی

[ویرایش]

طهمان بن عمرو بن سلمه کلابی، از شاعران عرب عصر عبدالملک بن مروان (حکومت ۵۶-۸۶ هـ) بود. وی را از راهزنان مسلح شمرده‌اند، به‌همین جهت برخی او را طهمان اللص می‌گفتند.
[۳] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۲، ص۱۴۴.
در عین‌حال فردی فقیر بود. روزی نزد عبدالملک آمد و به دزدی خویش اعتراف کرد، عبدالملک خواست بر او حد جاری کند که با وساطت مادر پیرش رهایش ساخت
[۴] ابن‌عساکر، علی بن حسن، تهذیب تاریخ دمشق، ج۷، ص۱۰۶.
و او قصیده‌ای در مدح عبدالملک سرود.

آثار و تاریخ وفات

[ویرایش]

ابوسعید سکری اشعار و اخبار طهمان را با عنوان دیوان جمع کرد و در سال ۱۸۵۰ م در مجموعه‌ای به نام حرزة الحاطب و تحفة الطالب در شهر لیدن به چاپ رسید.
[۷] الیان سرکیس، یوسف، معجم المطبوعات العربیه، ج۲، ص۱۲۴۷.
طهمان در حدود ۸۰ هـ درگذشت.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۰] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۹، ص۱۳۷۴۳.
[۱۱] کارل بروکلمان، تاریخ الادب العربی، ج۱، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، مختصر تاریخ دمشق، ج۱۱، ص۲۲۰.    
۲. بکری، عبدالله بن عبدالعزیز، سمط اللآلی، ج۱، ص۴۳۷.    
۳. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۲، ص۱۴۴.
۴. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تهذیب تاریخ دمشق، ج۷، ص۱۰۶.
۵. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۳، ص۲۳۳.    
۶. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۵، ص۴۵.    
۷. الیان سرکیس، یوسف، معجم المطبوعات العربیه، ج۲، ص۱۲۴۷.
۸. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۳، ص۲۳۳.    
۹. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۵، ص۴۵.    
۱۰. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۹، ص۱۳۷۴۳.
۱۱. کارل بروکلمان، تاریخ الادب العربی، ج۱، ص۸۵.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۱۳، برگرفته از مقاله «طهمان بن عمرو کلابی».


جعبه ابزار