طهارت زمین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله حکم فقهی طهارت زمین با توجه به آیات قرآن بیان می‌شود.


حکم طهارت زمین

[ویرایش]

زمين، از موجودات پاك و قابل تیمّم بر آن:
«... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...؛... بر زمين پاكى تيمّم كنيد ....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۴۳.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۳۵۷، برگرفته از مقاله «طهارت زمین»    


جعبه ابزار