طمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطِمْر، نوعی ماهی است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده به تبع روایات در کلمات فقها نیز در باب اطعمه و اشربه آمده است.

تعریف

[ویرایش]

عنوان یاد شده در کتب لغت نیامده، لیکن در بعضی روایات آمده است. امروزه نیز چنین نامی چندان شناخته شده نیست. برخی آن را به ماهی سرخ رنگ و برخی دیگر به سیاه ماهی (ماهی سیاه رنگ) تعریف کرده‌اند.
[۳] سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۶۸.


کراهت در خوردن

[ویرایش]

طمر از ماهیهای پولک‌دار و حلال است؛ لیکن برخی قدما خوردن آن را مکروه دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۱۳۰.    
۲. کشف الرموز، ج۲، ص۳۶۰.    
۳. سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۶۸.
۴. قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۲۴.    
۵. الدروس الشرعیة، ج۳، ص۹.    
۶. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۷. المهذب، ج۲، ص۴۳۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «طمر».    


جعبه ابزار