طلب وجوبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلب شدید برای انجام تکلیف، بدون جواز ترک را طلب وجوبی گویند.


تعریف طلب وجوبی

[ویرایش]

طلب وجوبی، به طلب مؤکد و شدید مولا از عبد برای رسیدن به مطلوب گفته می‌شود، به طوری که به هیچ وجه به ترک آن راضی نیست؛ یعنی به شدت، به مطلوب بدون لحاظ جواز ترک آن گرایش دارد.
[۱] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص(۶۶-۶۵).
[۵] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۱۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص(۶۶-۶۵).
۲. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۱۹۴.    
۳. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۱۷.    
۴. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۱.    
۵. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۱۸۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «طلب وجوبی».

رده‌های این صفحه : طلب
جعبه ابزار