طلب استحبابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلب غیر شدید برای انجام تکلیف، با جواز ترک را طلب استحبابی گویند.


تعریف طلب استحبابی

[ویرایش]

طلب استحبابی، مقابل طلب وجوبی، و به این معنا است که مولا از مکلف، انجام فعلی را می‌خواهد، اما این خواست به حد الزام و وجوب نمی‌رسد، به گونه‌ای که ترک آن نیز در نظرش روا می‌باشد، هر چند انجام آن بیشتر مورد پسند وی است؛ به بیان دیگر، طلب غیر اکید و غیر شدید را که در آن جواز ترک لحاظ شده است، طلب استحبابی می‌گویند.

مفاد طلب در امر

[ویرایش]

میان اصولی‌ها این بحث مطرح است که آیا طلبی که مفاد امر است، خصوص طلب وجوبی است یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی می‌باشد.
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۱۸۱.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

معانی ماده امر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۳، ص۱۸۱.
۲. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۰.    
۳. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۱۹۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «طلب استحبابی».

رده‌های این صفحه : طلب
جعبه ابزار