طلاق عدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اقسام طلاق است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام آن در باب طلاق سخن گفته‌اند.

معنای اصطلاحی

[ویرایش]

طلاق عدّی در مقابل طلاق سنّت و عبارت است از اینکه مرد همسرش را طلاق دهد؛ سپس در زمان عدّه به او رجوع و با وی آمیزش کند و دوباره او را طلاق دهد و پس از طلاق به وی رجوع و با وی نزدیکی کند؛ سپس برای سومین بار او را طلاق دهد. مقابل آن طلاق سنّت به معنای اخصّ قرار دارد.

اختلاف نظرات

[ویرایش]

البته در اینکه طلاق عدّه عبارت است از مجموع سه طلاق به گونه یاد شده، طلاقی که در زمان عدّه، رجوع و سپس آمیزش می‌شود و پس از آن طلاق دیگری واقع می‌گردد، یا طلاقی که در زمان عدّه، رجوع و آمیزش صورت می‌گیرد؛ هر چند بعد از آن طلاقی واقع نشود و یا طلاقی که پس از رجوع و آمیزش واقع می‌شود، اختلاف است. بنابر قول نخست، هیچ یک از سه طلاق به تنهایی طلاق عدّه به شمار نمی‌رود. بنابر قول دوم و سوم، طلاق اول و دوم، عدّی خواهد بود و بنابر قول چهارم، طلاق نخست عدّی نخواهد بود؛ زیرا پس از رجوع و آمیزش واقع نشده است؛ بر خلاف طلاق دوم و سوم که عدّی‌اند.

ایجاد حرمت ابدی

[ویرایش]

چنانچه مردی نه بار با شرایط همسرش را طلاق عدّی دهد، آن زن برای همیشه بر او حرام می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة المرام، موسوی عاملی، سید محمد بن علی، ج۲، ص۴۶-۴۷.    
۲. کفایة الاحکام، محقق سبزواری، محمد باقر، ج۲، ص۳۳۵.    
۳. کشف اللثام، فاضل هندی، محمد بن حسن، ج۸، ص۵۰-۵۱.    
۴. الحدائق الناضرة، بحرانی، شیخ یوسف، ج۲۵، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۵. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۳۲، ص۱۲۴-۱۲۵.    
۶. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۳۲، ص۱۲۸.    
۷. تحریر الوسیلة، خمینی، سید روح الله، ج ۲، ص ۳۵۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۲۰۴، برگرفته از مقاله «طلاق عدی».    


رده‌های این صفحه : اقسام طلاق | طلاق | فقه
جعبه ابزار