طلاق باین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلاق بائن ، طلاقی است كه با وقوع آن، روابط زناشوئی پایان می‌پذیرد و زن و شوهر نسبت به هم بیگانه می‌شوند و در صورت تمایل به زندگی مشترك، نیاز به نکاح و عقد جدید است.


حالت‌هایی که طلاق بائن است

[ویرایش]

در موارد ذیل طلاق، بائن است:
الف) طلاقی كه قبل از نزدیكی صورت گرفته باشد.
ب) طلاق زن یائسه (زنی كه به مقتضای سن خود، عادت زنانگی نمی‌بیند).
ج) طلاق خلع و طلاق مبارات، مادامی كه زن، رجوع به عوض نكرده باشد.
د) سومین طلاق؛ كه بعد از سه وصلت انجام پذیرد طوری که پس از هر کدام طلاقی صورت گرفته باشد تحقق می­یابد، اعم از این‌كه وصلت در نتیجه رجوع در زمان طلاق رجعی باشد، یا این‌كه در نتیجه نکاح جدید باشد.


منابع

[ویرایش]
سایت پژوهه    


رده‌های این صفحه : اقسام طلاق | طلاق | فقه
جعبه ابزار