طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ -سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - عبدالله بن عبدالرحمان اصم
از ابوبکر عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی از جهت عبدالله بن عبدالرحمان ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن و یا قوی است و بنا به مشهور ضعیف است.
محدث نوری: سند تا اصم صحیح است. نجاشی و خلاصه وی را تضعیف کرده و رمی به غلو نموده‌اند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۶.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۶.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۷.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۳۱۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد حضرمی و کلیب اسدی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار