طریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سعد بن طریف خفاف را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ -سعد بن عبدالله
۳ - هیثم بن ابی‌مسروق نهدی
۴ - حسین بن علوان
۵ - عمرو بن ثابت
از سعد بن طریف خفاف

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف از جهت حسین بن علوان ضعیف است
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق است
محدث نوری: رجال سند تا حسین صحیح است. حسین ثقه و ممدوح است. برخی گفته‌اند: عامی و برخی دیگر گفته‌اند: مستور است مخالف نیست. سعد بن طریف ثقه است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف با توجه به این که در آن حسین بن علوان است صحیح است زیرا نام برده بنا به اظهر ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۶.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۵.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۶.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سعد بن طریف خفاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار