طریق شیخ صدوق به حمدان بن حسین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حمدان بن حسین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حمدان بن حسین را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حمدان بن حسین به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حاتم
۲ - قاسم بن محمد
از حمدان بن حسین

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در این طریق قاسم بن محمد مردد بین ضعیف، مهمل و یا موثق است.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم مجلسی: خبر قوی است.
محدث نوری: علی بن حاتم از ثقات است. قاسم بن محمد در بین ممدوحین این طبقه مشرک است. حمدان در کتب رجالی مذکور نیست ولی مجلسی اول معتقد است در نسخه تقدیم و تاخیر صورت گرفته است در واقع حسین بن حمدان معروف درست است که نجاشی وی را تضعیف کرده است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ به حمدان بن حسین از جهت قاسم بن محمد ضعیف است چون نام برده مردد بین ثقه و غیر ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۰.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۰.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۲۶۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حمدان بن حسین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار