طریق شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حسن بن علی بن فضال را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
از حسن بن علی بن فضال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم مجلسی: خبر موثق کالصحیح است و امکان صحت آن است.
محدث نوری: سند صحیح است، حسن بن علی بن فضال از اصحاب اجماع است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۵.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من‌لایحضرالفقیه، ج۱۴، ص۹۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۵.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار