طرق شیخ طوسی به نضر بن سوید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به نضر بن سوید، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به نضر بن سوید می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به نضر بن سوید در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر ابن بابویه
۳- ابن ولید
۴- صفار
۵- محمد بن عیسی
از نضر بن سوید

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله، حمیری، محمد بن یحیی و احمد بن ادریس
۵- احمد بن محمد
۶- ابوعبدالله محمد بن خالد برقی و حسن بن سعید
از نضر بن سوید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به نضر بن سوید در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به نضر بن سوید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار