طرق شیخ طوسی به منخل بن جمیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به منخل بن جمیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به منخل بن جمیل می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به منخل بن جمیل در فهرست دوطریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار و حسن بن متیل
۴- محمد بن حسین
۵- محمد بن سنان
از منخل بن جمیل

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- احمد بن میثم
از منخل بن جمیل

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به منخل بن جمیل در فهرست ضعیف و طریق دیگر به صورت مرسل از حمید روایت شده است
آیة الله خویی: یک طریق شیخ طوسی به منخل بن جمیل در فهرست از جهت محمد بن سنان ضعیف و طریق دیگر مجهول است زیرا شیخ طریقش را به حمید ذکر نکرده و همه طرق ایشان به حمید در فهرست ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۳۵۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به منخل بن جمیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار