طرق شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- حسین بن محمد بن عامر اشعری
از معلی بن محمد بصری

← طریق دوم


۱- محمد بن جمهور عمی
از معلی بن محمد بصری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری در فهرست ضعیف است. آیت‌الله خویی علت ضعف را وجود ابوالمفضل و ابن بطه در طریق می‌داند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۲۸۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به معلی بن محمد بصری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار