طرق شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن
۳- حسن بن متیل
۴- ابراهیم بن اسحاق نهاوندی
از محمد بن سلیمان دیلمی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از محمد بن سلیمان دیلمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی در فهرست ضعیف است آیة الله خویی علت ضعف یک طریق ابوالمفضل و طریق دیگر را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی می‌داند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۰۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۳۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن سلیمان دیلمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار