طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار در مشیخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار در مشیخه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در مشیخه به محمد بن حسن صفار دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- محمد بن محمد بن نعمان (مفید) و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون.
۲- احمد بن محمد بن حسن بن ولید.
۳- محمد بن حسن بن ولید
از محمد بن حسن صفار

← طریق دوم


۱- ابوالحسین بن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
از محمد بن حسن صفار.

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی، قهپایی و خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار در مشیخه صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۳۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۲۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۷۳.    
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۳۱۶.
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۲۶۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار در مشیخه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار