طرق شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- عباس بن معروف
۵- محمد بن حسن بن ابی‌خالد
از عیسی بن عبدالله قمی

← طریق دوم


۱- احمد بن محمد بن عیسی
۲- محمد بن عیسی
از عیسی بن عبدالله قمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعداد طرق می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی در فهرست ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی در فهرست دو طریق دارد یکی از آنها از جهت محمد بن حسن بن ابی‌خالد ضعیف است چون توثیق نشده است و دومی از جهت این که طریق شیخ به احمد بن محمد بن عیسی در فهرست ضعیف است ضعیف می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۹.
[۳] خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۲۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۸۷-۱۸۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۲۱۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عیسی بن عبدالله قمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار