طرق شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حسن بن علی بن فضال دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- محمد بن حسن
۴- حسن
۵- سعد بن عبدالله و حمیری
۶- احمد بن محمد و محمد بن حسین
از حسن بن علی بن فضال

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن عبدالجبار
از حسن بن علی بن فضال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۹۷-۹۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار