طرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی بن فضال دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابوالحسین ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
از احمد بن حسن بن علی بن فضال

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابن زبیر
۳- علی بن حسن
از احمد بن حسن بن علی بن فضال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی بن فضال ابن ابی‌جید و در طریق دیگر ابن زبیر است
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی بن فضال در فهرست صحیح است وجود ابن ابی‌جید در طریق مضر به صحت آن نیست زیرا نام برده از مشایخ نجاشی است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن علی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار