طرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌گردد:

← طریق اول


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد بن یحیی عطار
۳- عبدالله بن جعفر حمیری
۴- یعقوب بن یزید انباری کاتب
۵- محمد بن حسن بن زیاد
از احمد بن حسن بن اسماعیل

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- ابوالعباس عبیدالله بن احمد بن نهیک
۳- از احمد بن حسن بن اسماعیل

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی طریق اول شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل را مجهول دانسته و در مورد طریق دوم نظر نداده است.
آیة الله خویی می‌فرماید: یک طریق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل از جهت احمد بن محمد بن یحیی عطار ضعیف است و در مورد طریق دوم می‌فرماید: کلیه طرق شیخ در فهرست به حمید ضعیف هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۴-۶۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۸۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن حسن بن اسماعیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار